Βασικές Γνώσεις

Βασικές Γνώσεις Σελίδα 1

 

Υγραεριοκίνηση :: Πλεονεκτήματα

Οικονομία

Αυτό είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της εγκατάστασης γκαζιού. Με την χρήση υγραερίου το κόστος κίνησης του αυτοκίνητου σας μειώνεται στο μισό. Η τιμή λίτρου του υγραερίου σήμερα κυμαίνεται από 0,65-0,78 ευρώ/λίτρο, όταν η τιμή της βενζίνης αγγίζει το 1,8 ευρώ. Η απόσβεση του κόστους εγκατάστασης του συστήματος υγραερίου γίνεται σε λιγότερο από ένα χρόνο, για ένα αυτοκίνητο που διανύει 10.000-12.000 χιλ. ετησίως. Μπορείτε να υπολογίσετε το μηνιαίο και ετήσιο οικονομικό όφελος από τη χρήση υγραερίου ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύετε πατώνταςεδώ.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα διανυόμενα χιλιόμετρα για ένα τυπικό όχημα, ανά τύπο καυσίμου με 10€:

Οι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα με LPG είναι μειωμένες σε σχέση με της βενζίνης και πετρελαίου κατά:

 • 60% σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) από τη βενζίνη & 90% από το πετρέλαιο.
 • 40% σε υδρογονάνθρακες (HC) από τη βενζίνη &  80% από το πετρέλαιο.
 • 60% σε οξείδια του αζώτου (NOx) από τη βενζίνη &  60% από το πετρέλαιο.
 • 10% σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από τη βενζίνη &  5% από το πετρέλαιο.
 • 40% σε σωματίδια από το πετρέλαιο.

Άρα το LPG συντελεί στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και ελαττώνει σημαντικά την ρύπανση του περιβάλλοντος.

Διπλάσια Αυτονομία

Με την εγκατάσταση της συσκευής υγραερίου στο όχημα δεν καταργείται το σύστημα της βενζίνης. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να επιλέξουμε το καύσιμο που θα χρησιμοποιήσουμε με έναν διακόπτη στο εσωτερικό του οχήματος ακόμα και εν κινήσει. Έτσι, η προοπτική έλλειψης πρατηρίου γκαζιού δεν είναι πρόβλημα γιατί πάντα μπορούμε να οδηγούμε χρησιμοποιώντας βενζίνη.

Λιγότερες φθορές – Αραιότερη συντήρηση

Ο κινητήρας  και ο καταλύτης έχουν λιγότερες φθορές, λόγω της καθαρότερης καύσης του υγραερίου, η οποία δεν αφήνει υπολείμματα, και έτσι επιμηκύνεται ο χρόνος ζωή τους. Ο κινητήρας που δουλεύει με υγραέριο χρειάζεται αραιότερα σέρβις διότι:

 • Δεν σχηματίζονται επικαθίσεις σωματιδίων άνθρακα (κάπνα) στους κυλίνδρους
 • Τα μπουζί είναι κατά πολύ καθαρότερα
 • Η χρήση υγραερίου προκαλεί μικρότερη ρύπανση των λιπαντικών, καθώς το υγραέριο δεν διαλύεται σε αυτά
 • Οι αλλαγές φίλτρων και λαδιών είναι αραιότερες

Επιπρόσθετα, το υγραέριο είναι ένα καύσιμο που δεν νοθεύεται. Επομένως έχουμε λιγότερες φθορές λόγω νοθευμένου καυσίμου.

Ασφάλεια

Το υγραέριο παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας επειδή:

 • Η πίεση στο εσωτερικό της δεξαμενής και η απουσία οξυγόνου αποκλείουν την πιθανότητα έκρηξης.
 • Σε πιθανή διαρροή το αέριο διαχέεται στο περιβάλλον και δεν συγκεντρώνεται στο γύρω χώρο όπως τα υγρά καύσιμα.
 • Η  εγκατάσταση δεν επικοινωνεί με την καμπίνα των επιβατών.
 • Οι δεξαμενές και οι συσκευές που τοποθετούνται στα αυτοκίνητα δοκιμάζονται σε υψηλές πιέσεις, είναι πιστοποιημένες και πληρούν τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

 

 Το καύσιμο LPG

 

Το LPG (αγγ. – Liquified Petroleum Gas – υγροποιημένο αέριο πετρελαίου) είναι το μείγμα από το προπάνιο (C3H8) και βουτάνιο (C4H10), το οποίο χρησιμοποιείται ως καυσαέριο, ως ψυκτικό μέσο στα ψυγεία και καταψύκτες και επίσης ως προωθητικό αεροζόλης (αναφορικά με τη μικρότερη βλαπτικότητα για το στρώμα του όζοντος). Βέβαια χρησιμοποιείται επίσης ως καύσιμο για τους κινητήρες.

Οι ιδιότητες του LPG παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον κατατάσσοντάς το στα πιο καθαρά καύσιμα, αλλά με πολύ υψηλή απόδοση. Είναι άοσμο και άχρωμο, του προσδίδονται όμως κάποιες ουσίες όσμωσης, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή η όποια πιθανή διαρροή του. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οκτάνια (άνω των 110). Έχει υψηλότερη θερμοκρασία ανάφλεξης από τη βενζίνη, 450-510 Cο (έναντι 257 Cο). Το υγραέριο δεν περιέχει μόλυβδο. To μεγάλο όμως πλεονέκτημά του είναι ότι διαθέτει χαμηλή περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα, κάτι που το κατατάσσει στα λιγότερο ρυπογόνα καύσιμα.

Το LPG αποθηκεύεται σε υγρή κατάσταση, αλλά χρησιμοποιείται σε πτητική κατάσταση μετά από εξάτμιση. Λόγο υγροποίησης μεγαλώνει η πυκνότητα της συσσωρευμένης ενεργείας, γεγονός που έχει μεγάλη σημασία στην περίπτωση της χρήσης του υγραερίου στους κινητήρες αυτοκινήτων (από 1 λίτρο γκάζι στην υγρά κατάσταση έχουμε 260 λίτρα γκάζι στη πτητική κατάσταση).

Το LPG συμπιέζεται και αποθηκεύεται στην υγρή κατάσταση κυρίως για την πιο εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Δεν χάνει και δεν αλλάζει με τον καιρό τις ιδιότητές του και δεν μεταβάλλεται η κατάστασή του. Μπορεί να αποθηκεύεται για πολύ καιρό χωρίς να χάσει την αποδοτικότητα και την ποιότητά του. Ο αριθμός οκτανίων στο γκάζι είναι καλύτερος από τον αριθμό στη βενζίνη ή στο πετρέλαιο ντίζελ. Αυτό εξαρτάται από το ποσοστό του προπανίου και βουτανίου, και είναι μεταξύ 90 και 110 οκτανίων.

Η ενεργητική αποδοτικότητα του LPG είναι όμως χαμηλότερη από τα παραδοσιακά καύσιμα, γιατί έχει μικρότερο ποσό της ενέργειας ανά μονάδα όγκου (μολονότι αυτή είναι ψηλότερη στη μονάδα μάζας). Αυτό άγει στη μεγαλύτερη καύση σε σύγκριση με τη βενζίνη από 10-20%, αλλά η τιμή, η οποία είναι 50% χαμηλότερη από την τιμή της βενζίνης, αναπληρώνει την μεγαλύτερη απαίτηση.

Το LPG είναι εκ φύσεως αέριο και δεν χρειάζεται να «ψεκάζεται» στις φιάλες, όπως η βενζίνη, γι’ αυτό καίει πιο αποδοτικά και είναι ασφαλέστερο για τον κινητήρα. Το LPG κάνει σχετικά καθαρή καύση, χωρίς καπνό και σκόνη. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργεί μικρότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Σε σύγκριση με το πετρέλαιο ντίζελ:

 • 90% χαμηλότερο ποσοστό των στερεών μορίων
 • 90% χαμηλότερο ποσοστό νιτρικού οξειδίου
 • 70% μικρότερο δυναμικό για την δημιουργία όζοντος
 • 60% χαμηλότερο ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα

Το LPG δεν ρυπαίνει τις υπόγειες πηγές, γιατί δεν είναι διαλυτό στο νερό.

 

 Κυλινδρική δεξαμενή   

 Δακτυλιοειδής δεξαμενή

Το πιο απλό σύστημα υγραεριοκίνησης  είναι αυτό που τοποθετείται σε αυτοκίνητο με καρμπιρατέρ. Μία βαλβίδα ανοίγει ή  κλείνει την σε παροχή υγραερίου  από τη δεξαμενή προς έναν εξαερωτή (Πνεύμονα ), που ταυτόχρονα λειτουργεί  και σαν ρυθμιστής της πίεσης.
Λόγω της πτητικότητας του υγραερίου, δεν απαιτείται αντλία καυσίμου. Μετά την εξαέρωση, το υγραέριο περνά  από έναν εναλλάκτη θερμότητας και πριν μπει στην εισαγωγή αναμιγνύεται με αέρα και κατευθύνεται προς το θάλαμο καύσης .

 

Εναλλάκτης Θερμότητας (Πνεύμονας)

 

Το σύστημα τροφοδοσίας βενζίνης παραμένει στη Θέση του με τη μόνη διαφορά ότι η παροχή της βενζίνης μπορεί να διακόπτεται με βαλβίδα στα αυτοκίνητα με καρμπυρατέρ ενώ στα νέου τύπου με injection δεν είναι αναγκαίο.
Η εκκίνηση του  κινητήρα γίνεται με βενζίνη και στη συνέχεια  αυτόματα με την αύξηση της θερμοκρασίας στον εξαερωτή  κλείνει  η βαλβίδα της βενζίνης και ανοίγει αυτή του υγραερίου.
Το  πιο σημαντικό στοιχείο  του συστήματος εξοπλισμού για  χρήση υγραερίου στην αυτοκίνηση είναι ο αναγωγέας   (εξάρτημα γνωστό και ως εξαερωτής ή πνεύμονας). Αυτός ο μηχανισμός είναι υπεύθυνος για νη μετατροπή του καυσίμου από την υγρή στην αέρια  κατάσταση. Αυτό γίνεται εξομοιώνοντας την πίεση στην οποία βρίσκεται το LPG  με  την ατμοσφαιρική και ανεβάζοντας την θερμοκρασία του με τη βοήθεια του συστήματος ψύξεως του κινητήρα.
Η βαλβίδα πλήρωσης και παροχής αποτελεί επίσης σημαντικό και πολυσύνθετο τμήμα του κύριου εξοπλισμού υγραερίου. Τοποθετείται στο στόμιο της δεξαμενής του αερίου και τα επιμέρους εξαρτήματα και μηχανισμοί της, Είναι τα εξής:

 

1.Βαλβίδα φλοτέρ η οποία διακόπτει την πλήρωση της δεξαμενής όταν φθάσει στο ανώτατο όριο του 80% της συνολικής χωρητικότητας της δεξαμενής.

 

2.Ανεπίστροφη βαλβίδα η οποία εμποδίζει τη ροή του υγρού από τη δεξαμενή στο σωλήνα πληρώσεως.

 

3.Χειροκίνητο επιστόμιο που διακόπτει την παροχή του υγραερίου στη δεξαμενή.

 

4.Βαλβίδα διακοπής της παροχής προς το σύστημα σε περίπτωση απότομης αύξησης της ροής του καυσίμου προς αυτό (Υπεροή).

 

5.Βαλβίδα ασφαλείας για ελεγχόμενη εκτόνωση του υγραερίου από τη δεξαμενή στο περιβάλλον σε περίπτωση υπερθέρμανσης και απότομης αύξησης της πίεσης η οποία ενεργοποιείται στις 27 ατμόσφαιρες.

 

6.Χειροκίνητο  επιστόμιο  που διακόπτει την έξοδο του υγραερίου στο υπόλοιπο σύστημα.
7.Δείκτη στάθμης που καταγράφει την περιεκτικότητα της δεξαμενής σε υγραέριο και μεταφέρει ηλεκτρονικά την ένδειξη στην καμπίνα του οδηγού.

Πολυβαλβίδα

 

Με την ολοκληρωτική επικράτηση των συστημάτων ψεκασμού βενζίνης στους κινητήρες των αυτοκινήτων, έπρεπε να εξελιχθούν το αντίστοιχα συστήματα και για το υγραέριο. Τα νεότερα συστήματα υγραερίου διατίθενται στην αγορά και τα αποτελέσματα από τη χρήση τους είναι ικανοποιητικά. Σήμερα, δύο τέτοια συστήματα είναι τα πιο σημαντικά. Το πρώτο ψεκάζει το υγραέριο σε αέρια
φάση και το δεύτερο σε υγρή φάση.

 

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ψεκασμό είτε μονού σημείου (Single Injection) είτε πολλαπλού σημείου ( Multiple injection).
Το σύστημα ψεκασμού του υγραερίου σε αέρια φάση ονομάζετε MEGI (Multipoint Electronic Gas Injection) και στην αγορά είναι γνωστότερο ως MEGA.

Η λειτουργία του συστήματος ελέγχεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως συμβαίνει και με το συστήματα βενζίνης.
Επειδή η πίεση του καυσίμου στη δεξαμενή του υγραερίου δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται με την εξωτερική θερμοκρασία, η πίεση του ψεκαζόμενου καυσίμου ελέγχεται  από ένα ρυθμιστή πίεσης.

Στο σύστημα ψεκασμού πολλαπλών σημείων το υγραέριο ψεκάζεται ακριβώς πριν από τη βαλβίδα εισαγωγής. ‘Ένα αυτοκίνητο με σύστημα ΜΕGI  κανονικά εκκινεί με το σύστημα βενζίνης και στη συνέχεια μεταβαίνει  ομαλά στο υγραέριο.
Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το καύσιμο με ένα διακόπτη στον πίνακα οργάνων .

Όργανο ένδειξης και χειρισμού

 

Με στοιχειομετρικό  μίγμα μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές των τριών βασικών ρύπωνCO(Μονοξείδιο), HC(Υδρογονάνθρακες) και NΟx (Διοξείδιο του Αζώτου).
Η διαφορά είναι πιο θεαματική συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε ψυχρή εκκίνηση. Αυτό συμβαίνει, διότι σε μία τέτοια περίπτωση, όταν το καύσιμο είναι βενζίνη, απαιτείτε εμπλουτισμός του μίγματος, οπότε, με δεδομένο ότι
έχουμε κατακόρυφη αύξηση των εκπομπών. Το πρόβλημα αυτό είναι  ένα από τα σημαντικότερα που πρέπει να λυθούν για τη βελτίωση του περιβάλλοντος στις πόλεις αφού τα περισσότερα  αυτοκίνητα κινούνται σε μικρές αποστάσεις   με κρύο κινητήρα. Με το υγραέριο ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί με στοιχειομετρικό μίγμα από τη στιγμή που Θα τεθεί σε λειτουργία, οπότε μένει το
πρόβλημα του κρύου καταλύτη, στο οποίο οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη δώσει διάφορες λύσεις.

Οι ειδικές για χρήση σε υγραέριο, σωληνώσεις που υπάρχουν σε ολόκληρο το κύκλωμα των συστημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε, οι αισθητήρες που υπάρχουν στο σύστημα και ελέγχουν την πίεση του καυσίμου τόσο στην υγρή όσο και στην αέρια κατάστασή του, να μπορούν να διακόψουν τη ροή στο κύκλωμα εφ’ όσον παρατηρηθεί διαρροή
ή οποιοδήποτε άλλη ανωμαλία (σύγκρουση, άδειασμα της δεξαμενής κ.λπ.), όταν χρησιμοποιείται το υγραέριο, σι μονάδες ψεκασμού της βενζίνης δεν λειτουργούν.

 

Στον πίνακα του αυτοκινήτου υπάρχει πάντοτε ένας διακόπτης που επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε από τους δύο τύπους καυσίμου. Η αλλαγή του καυσίμου μπορεί να γίνει και κατά την οδήγηση, σχεδόν χωρίς να γίνεται αντιληπτή από τον οδηγό.
Η παροχή υγραερίου στον κινητήρα διακόπτεται, όταν η μίζα είναι απενεργοποιημένη.
Η φιάλη του υγραερίου διαθέτει ένα ειδικό μετρητή  ανεφοδιασμού που εξασφαλίζει ότι η πληρότητα της φιάλης δεν μπορεί να υπερβεί το 80%.

 

Επισημαίνεται ότι με όλα τα παραπάνω συστήματα, η λειτουργία του αυτοκινήτου με βενζίνη δεν επηρεάζεται καθόλου από την παρουσία του συστήματος υγραερίου, αφού καμία επέμβαση δε γίνεται στο σύστημα. Μοναδική πιθανή ενόχληση είναι η μείωση του χώρου των αποσκευών, λόγω της δεξαμενής του υγραερίου. Εκτός από τα παραπάνω που αποτελούν  την αιχμή  του δόρατος στην αγορά κυκλοφορούν διάφορα άλλα συστήματα για σύγχρονα  αυτοκίνητα, τα οποία παρέχουν υγραέριο σε αέρια φάση πριν από την πεταλούδα του συστήματος τροφοδοσίας. Τα συστήματα αυτά ελέγχονται  από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος ρυθμίζει συνεχώς την παροχή του καυσίμου για την επίτευξη των ελάχιστων δυνατών εκπομπών ρύπων, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τα όρια της  σημερινής νομοθεσίας.
Το κόστος για την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος kit μετατροπής υγραερίου, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς  διαφοροποιείται ανάλογα  με την τεχνολογία του οχήματος και διαμορφώνεται ως εξής:
1.Αυτοκίνητα  παλαιάς τεχνολογίας που κινούνται με βενζίνη Super (Καρμπυρατέρ ή injection) κυμαίνεται από 700€ έως 900€.
2.Καταλυτικά αυτοκίνητα ψεκασμού πολλαπλών σημείων (multiple injection) κυμαίνεται από 1200€ έως  2000€.

 

Οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές διότι μεταβάλλονται από το kit μετατροπής αλλά και το συνεργείο.

 

Επισημαίνεται ότι τα περισσότερο συνεργεία μετατροπών και  συντήρησης με εξειδικευμένους  πτυχιούχους τεχνικούς υγραερίου, είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν εντός των χώρων των υφισταμένων πρατηρίων.
Η πιθανή μελλοντική αύξηση της ζήτησης του autogas Θα προκαλέσει άμεση επενδυτική δραστηριότητα  εκ μέρους των εταιρειών εμπορίας  υγραερίου λαμβάνοντας επιπλέον υπ’ όψιν ότι  η αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας στον τομέα της υγραεριοκίνησης  Θα αντισταθμίσει σε ένα βαθμό  τις απώλειες από τη φθίνουσα πορεία  του καυσίμου στους τομείς των λοιπών εμπορικών χρήσεων.
Το γεγονός αυτό  Θα έχει ως  αποτέλεσμα αφενός  τη διατήρηση των υφισταμένων θέσεων εργασίας σε όλο το φάσμα  του εν λόγω τομέα απασχόλησης και αφετέρου τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο στα  πλαίσια της κατασκευής και προμήθειας εξοπλισμού νέων πρατηρίων, όσο και στα πλαίσια της λειτουργίας τους,  συμπεριλαμβανομένων των αυξανομένων αναγκών των –
κατά κανόνα συστεγαζόμενων  –  συνεργείων μετατροπής και συντήρησης.

Μερικές φωτογραφίες διασκευών ακολουθούν στις επόμενες σελίδες.

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Comments are closed